Väghållningen på gamla E4an

Publicerat: 2016-10-30

Lindefallets byaråd jobbar för att förbättra väghållningen på gamla E4:

Ifjol visade det sig på väghållningen från Enånger att sträckan blivit nedgraderad till klass 4. Detta påverkar vilka underhållskrav som ställs på vägen.

Som vi rapporterade på Rådsmötet har vi i Byarådet bestämt oss för att försöka få vägverket att förstå att detta är vansinne och att vägen måste prioriteras upp igen.

Vår första utgångspunkt är att Ishallen bör dra mer trafik till byn vintertid än vad Vägverkets mätning, som gjordes sommartid, ger sken av. Eftersom klassningen bl.a. beror av hur många som använder vägen kanske vi kan få fram ett starkt argument här. Men vi har även ytterligare några spår vi kan arbeta på.

Vi hoppas nu kunna sätta ihop en grupp som kan tänka sig att jobba mer aktivt med detta. Men alla får gärna rapportera problem direkt till Trafikverket, 0771-921 921 (t.ex. om vinterväghållningen inte sköts som den ska). Då ser de att vi är flera som använder vägen.

Alla som har intresse av en bättre väghållning, sommar som vinter, är mer än välkomna att hjälpa till. Oavsett om du bor i byn eller inte. Hör av dig till mig om du vill vara med i gruppen – eller bara vill veta mer.

Mia Landinbyaradets-logga
Vice ordförande Lindefallets Byaråd
070-2422 022
mia.landin@hotmail.com