Norra Bässes vägsamfällighet

Senast uppdaterad: 2015-05-10

 

Ordförande: Mats Sättlin, tel: 070-216 89 69
Kassör: Vakant
PostGiro: 61 28 57-3