Rönningsvägens väghållningsförening

Senast uppdaterad: 2015-05-10

 

Ordförande: Ingvar Persson, tel: 0650-801 36
Sekreterare: Sven Andersson, tel: 0650-800 11
Kassör: Ove Rolinder, tel: 0650-801 39
Adress: Rönningsvägens VH Förening, c/o Ingvar Persson, Lindefallet 703, 825 96 Enånger