Södra Bässevägens Samfällighetsförening

Senast uppdaterad: 2015-05-10

 

Ordförande: Sune Sjödin, tel: 0650-800 23
Kassör: Tomas Persson
PostGiro: 32 12 19-8