Forsmans Träindustri

Senast uppdaterad: 2015-05-10

Legosågning, ramsåg
Sågning av timmer samt i mindre omfattning försäljning av bräder.

Adress: Forsmans Träindustri, Lindefallet 1702, 825 96 Enånger
Tel: 0650-801 18/070-211 61 46
E-post: leif.forsman@lindefallet.com