Ombyggd eller ny scoutlokal!?

Publicerat: 2017-12-07

Ombyggd eller ny scoutlokal!?
Välkommen nu på söndag den 10 dec kl.14-17 på scoutlokalen i Bölan.
Då börjar vi på allvar att forma vår nya scoutlokal.

Den vi har är i stort behov av förbättring. Kanske vi rent av ska bygga en helt ny?
Dagen inleds med att höra hur scoutkåren i Sandviken har inrett sin lokal när de byggde nytt. Sedan fortsätter vi i mindre grupper och berättar för varandra hur vi vill ha det i Bölan. Vi bestämmer också hur jobbet ska organiseras och vilket tidsperspektiv vi har.
Stora och små – kloka, kreativa och inspirerade tankar behövs.
Vi behöver din medverkan för att det ska bli bra!
Fika serveras.

Välkomna
Styrelsen Bölans scoutkår